Yabancıların Taşınmaz Edinmesi Mevzuatı

KategoriAdı
Kanunlar0625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
Kanunlar2644 sayılı Tapu Kanunu
Kanunlar3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu
Kanunlar4875 sayılı DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU
Kanunlar5580 sayılı ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU
Kanunlar5737 sayılı Vakıflar Kanunu
Kanunlar5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu
Kanunlar6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu
Kanunlar6491 sayılı Türk Petrol Kanunu
Milli Emlak Genelgesi2008-13 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Yabancıların ve Yabancı Sermayeli Şirketlerin Türkiyede Taşınmaz Edinmesi)
Milli Emlak Genelgesi2008-14 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Yabancı Sermayeli Şirketlerin Türkiyede Taşınmaz Edinmesi)
Milli Emlak Genelgesi2009-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimi)
Milli Emlak Genelgesi2011-03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak Edinimi)
Milli Emlak İşlem YönergesiMilli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-13. Kısım-Uluslararası Emlak İşlemleri
Yönetmelikler2644 Sayılı Tapu Kanununun 36. Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimine İlişkin Yönetmelik
YönetmeliklerSulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliği
YönetmeliklerYabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimine İlişkin Yönetmelik
YönetmeliklerYabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Ve Sınırlı Aynî Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik