Tarım Arazilerinin Korunması Mevzuatı

KategoriAdı
Anayasalar1961 ANAYASASI
Anayasalar1982 Anayasası
Kanunlar1617 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirleri Kanunu
Kanunlar1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu
Kanunlar3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu
Kanunlar3194 sayılı İmar Kanunu
Kanunlar3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun
Kanunlar3573 sayılı ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN
Kanunlar4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
Kanunlar6358 sayılı Expo 2016 Antalya Kanunu
Milli Emlak Genel Tebliğleri085 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazineye ait arazilerin tarım dışı amaçlarda kullanılması)
Milli Emlak Genel Yazısı2007-73659 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarında 5403 sayılı Kanun Uygulamaları)
Milli Emlak Genel Yazısı2011-34635 sayılı Genel Yazı (Hazine’ye ait tarım arazilerinin tarım dışı kullanımı başvurusu yapma yetkisi)
TüzüklerARAZİ TEVHİDİ TÜZÜĞÜ
TüzüklerArazi Toplulaştırma Tüzüğü
TüzüklerTarim Arazilerinin Kullanılmasi ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük
YönetmeliklerArazi Toplulaştırma Uygulama Yönetmeliği
YönetmeliklerArazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği
YönetmeliklerSulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliği
YönetmeliklerTARIMSAL ARAZİLERİN MÜLKİYETİNİN DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
YönetmeliklerTarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik
YönetmeliklerTarımsal Arazi Edindirme İş ve İşlemleri Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerZeytinciliğin Islahı Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelik