Sit Alanları Mevzuatı

KategoriAdı
Anayasalar1961 ANAYASASI
Anayasalar1982 Anayasası
Bakanlar Kurulu KararlarıGayrimenkul Mevzuatıyla İlgili Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı Kararları
Kanunlar0000 sayılı Asarı Atika Nizamnamesi (Eski Eserler Tüzüğü)
Kanunlar1580 sayılı Belediye Kanunu
Kanunlar1710 sayılı Eski Eserler Kanunu
Kanunlar2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu
Kanunlar2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu
Kanunlar2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
Kanunlar2960 sayılı Boğaziçi Kanunu
Kanunlar3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun
Kanunlar4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN
Kanunlar5737 sayılı Vakıflar Kanunu
Kanunlar6165 sayılı İSTANBUL OPERA BİNASI İNŞAATININ HAZİNECE İKMALİ VE SURETİ İDARESİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar6546 sayılı ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN
Kanunlar7044 sayılı Aslında Vakıf Olan Tarihi ve Mimari Kıymeti Haiz Eski Eserlerin Vakıflar Umum Müdürlüğüne Devrine Dair Kanun
Kanunlar7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun
Milli Emlak Genel Tebliğleri237 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Sit Sertifikaları)
Milli Emlak Genel Tebliğleri252 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Sit Sertifikaları)
Milli Emlak Genel Tebliğleri305 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Satış vb. İşlemlerde Kültür Bakanlığından Görüş Sorulması)
Milli Emlak Genel Yazısı2008-35981 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sit sertifika bedellerine karşı açılacak davalarda görevli yargı)
Milli Emlak Genel Yazısı2009-10158 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sit Sertifikaları Hakkında)
Milli Emlak Genel Yazısı2015-07589 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sit Alanında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazlarıyla Trampası)
Milli Emlak Genel Yazısı2015-11815 sayılı Genel Yazı (Tarihi Sit Kentsel Etkileşim Geçiş Alanında Kalan Taşınmazlarda Kültür Bakanlığından Görüş)
Milli Emlak Genel Yazısı2015-12713 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (5366 sayılı Kanun’a Göre Devredilen Taşınmazların Değerlendirilmesinden Hazine’ye Ödenmesi Gereken Paylar)
Milli Emlak Genelgesi2002-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (3573 sayılı Kanun kapsamındaki zeytinlikler için sit sertifikası düzenlenmeyeceği)
Milli Emlak Genelgesi2002-13 sayılı Milli Emlak Genelgesi (189 ve 2992 s. Kanuna tabi taşınmazların satış bedellerinin sit sertifikası ile ödenemeyeceği)
Milli Emlak Genelgesi2007-09 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Sit Sertifikaları)
Milli Emlak Genelgesi2010-03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Uygulaması)
YönetmeliklerÇanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında Yapılaşmanın ve Yapıların Kullanımının Denetimi Hk Yönetmelik
YönetmeliklerDEFİNE ARAMA YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerGELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKINDAKİ YAPILARIN DENETİMİ VE YIKILMASI İLE İZİN VE İRTİFAK HAKKI UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerKamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması İle Satışına İlişkin Yönetmelik
YönetmeliklerKıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
YönetmeliklerKORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI GÖSTERİMİ UYGULAMASI DENETİMİ VE MÜELLİFLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA AİT YÖNETMELİK
YönetmeliklerKORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK
YönetmeliklerKORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİTLERİN TESPİT VE TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK
YönetmeliklerKORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ YAPI ESASLARI VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK
YönetmeliklerKORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ TESPİT VE TESCİLİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK (Mülga)
YönetmeliklerKültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerMADEN YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerMEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerORMAN KANUNUNUN 17-3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerSit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerSit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik (Mülga)
YönetmeliklerSulak Alanların Korunması Yönetmeliği
YönetmeliklerTARİHİ VE BEDİİ DEĞERİ OLAN TAŞINMAZ MALLARIN KİRAYA VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
YönetmeliklerTaşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik
YönetmeliklerTaşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmelik