Maden Mevzuatı

KategoriAdı
Anayasalar1961 ANAYASASI
Anayasalar1982 Anayasası
Kanunlar0000 sayılı Kanunname-i Arazi
Kanunlar3078 sayılı Tuz Kanunu
Kanunlar3213 sayılı MADEN KANUNU
Kanunlar5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
Kanunlar5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu
Kanunlar6326 sayılı Petrol Kanunu
Kanunlar6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
Kanunlar6491 sayılı Türk Petrol Kanunu
Kanunlar6546 sayılı ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN
Kanunlar6831 sayılı Orman Kanunu
Milli Emlak Genel Tebliğleri.718 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Tuzlaların Hazine Adına Tescili)
Milli Emlak Genel Tebliğleri178 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Taşocaklarında yetkili idarenin il özel idareleri olduğu)
Milli Emlak Genel Yazısı2011-02322 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Özel Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlarda 1-a Grup Madenlerin Ruhsatlandırılması)
Milli Emlak Genelgesi1995-10 sayılı Milli Emlak Genelgesi (orman sınırları içerisinde bulunan taş, kum ve çakıl ocaklarının kiraya verilmesi)
TüzüklerDEVLET TEKELİ DIŞINDA İŞLETİLECEK TUZLALAR HAKKINDA TÜZÜK
TüzüklerPETROL TÜZÜĞÜ
YönetmeliklerMaden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik
YönetmeliklerMADEN YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerORMAN ARAZİLERİNİN TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Mülga)
YönetmeliklerORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (Mülga)
YönetmeliklerTaşkın ve Rüsubat Kontrolü Yönetmeliği