Kıyı Mevzuatı

KategoriAdı
Anayasalar1961 ANAYASASI
Anayasalar1982 Anayasası
Bakanlar Kurulu Kararları2016-8509 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Tapuları İptal Edilen veya Kamu Hizmetine Ayrılan Taşınmazlarla İlgili Olarak Mülkiyet Hakkı))
Bakanlar Kurulu KararlarıGayrimenkul Mevzuatıyla İlgili Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı Kararları
Kanunlar0618 sayılı Limanlar Kanunu
Kanunlar1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu
Kanunlar1580 sayılı Belediye Kanunu
Kanunlar2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
Kanunlar2644 sayılı Tapu Kanunu
Kanunlar2960 sayılı Boğaziçi Kanunu
Kanunlar3086 sayılı Kıyı Kanunu
Kanunlar3621 sayılı Kıyı Kanunu
Kanunlar4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
Kanunlar4721 sayılı TÜRK MEDENÎ KANUNU
Kanunlar5516 sayılı Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edilecek Topraklar Hakkında Kanun
Kanunlar6237 sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun
Kanunlar6546 sayılı ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN
Kanunlar7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Milli Emlak Genel Tebliğleri288 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Denizden Doldurulan Alanların İdaresi)
Milli Emlak Genel Yazısı2010-37984 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Belediyelerce doldurulan alanlardan ecrimisil)
Milli Emlak Genel Yazısı2012-09909 sayılı Genel Yazı (Kıyı Protokolleri)
Milli Emlak Genel Yazısı2013-02009 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kıyı Alanlarında Yapılacak Protokollerle İlgili Danıştay Kararı)
Milli Emlak Genel Yazısı2014-13715 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama)
Milli Emlak Genel Yazısı2021-010112 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Protokolle Kiralama)
Milli Emlak Genel Yazısı2021-861823 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Rekreatif Amaçlı İskeleler)
Milli Emlak Genelgesi1996-05 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Kanunu ve Yönetmeliği)
Milli Emlak Genelgesi2007-06 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Yapılarında Planlama ve İnşaat Süreci)
Milli Emlak Genelgesi2008-09 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Yatırımlarında Planlama ve İnşaat Süreci)
Milli Emlak Genelgesi2010-06 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Süreci)
Milli Emlak Genelgesi2011-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Ahşap İskeleler)
Milli Emlak Genelgesi2011-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ)
Yönetmelikler3086 SAYILI KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
YönetmeliklerBALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerÇanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında Yapılaşmanın ve Yapıların Kullanımının Denetimi Hk Yönetmelik
YönetmeliklerHAZİNE TAŞINMAZLARININ TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ YATIRIMLARINA TAHSİSİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
YönetmeliklerHazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerKAMU ARAZİSİNİN TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Mülga)
YönetmeliklerKamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerKIYI TESİSLERİNE İŞLETME İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
YönetmeliklerKıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
YönetmeliklerMADEN YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerMEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerStratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği
YönetmeliklerSulak Alanların Korunması Yönetmeliği
YönetmeliklerTABİAT VARLIKLARI VE DOĞAL SİT ALANLARI İLE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE BULUNAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLERİN İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
YönetmeliklerTersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik