Hazine Taşınmazlarının Tahsisi Mevzuatı

KategoriAdı
Bakanlar Kurulu Kararları2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (Kamu taşınmazlarıyla ilgili işlemlerde Cumhurbaşkanlığından izin alınması)
Bakanlar Kurulu Kararları2018/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (Kamu Binaları Standartları Rehberi)
Kanunlar0189 sayılı MSB İskan İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve Gayrimenkullerin Satılması Hk Kanun
Kanunlar0221 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu
Kanunlar0222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
Kanunlar0633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun
Kanunlar1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu
Kanunlar1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Personeli Hakkında Kanun
Kanunlar1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
Kanunlar2302 sayılı Atatürk’ün Doğumunun 100. Yılının Kutlanması Ve Atatürk Kültür Merkezi Kurulması Hakkında Kanun
Kanunlar2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu
Kanunlar2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
Kanunlar2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu
Kanunlar2876 sayılı Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu
Kanunlar3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu
Kanunlar3116 sayılı Orman Kanunu
Kanunlar3154 sayılı ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar3194 sayılı İmar Kanunu
Kanunlar3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun
Kanunlar3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu
Kanunlar3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
Kanunlar3796 sayılı İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu
Kanunlar3887 sayılı Milli Müdafaa İhtiyaçları İçin Yapılacak İstimlâkler Hakkında Kanun
Kanunlar4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanunu
Kanunlar4634 sayılı Şeker Kanunu
Kanunlar4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun
Kanunlar5018 sayılı KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
Kanunlar5225 sayılı KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU
Kanunlar5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN
Kanunlar5286 sayılı KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KALDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kanunlar5345 sayılı GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar5429 sayılı TÜRKİYE İSTATİSTİK KANUNU
Kanunlar5441 sayılı Devlet Tiyatroları Personeli Hakkında Kanun
Kanunlar5450 sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi Dair Kanun
Kanunlar5502 sayılı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU
Kanunlar5539 sayılı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar5543 sayılı İskan Kanunu
Kanunlar5706 sayılı İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar5902 sayılı AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar6001 sayılı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
Kanunlar6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Kanunlar6132 sayılı AT YARIŞLARI HAKKINDA KANUN
Kanunlar6200 sayılı DEVLET SU İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
Kanunlar6358 sayılı Expo 2016 Antalya Kanunu
Kanunlar6360 sayılı ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanunlar6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar6546 sayılı ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN
Kanunlar6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin KHK’nin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun
Kanunlar6756 sayılı OHAL Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması Hakkında Kanun
Kanunlar6771 sayılı Millî Müdafaa Vekâleti İskân İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası Hakkında Kanun
Kanunlar6831 sayılı Orman Kanunu
Kanunlar7034 sayılı TÜRK-JAPON BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİNİN KURULUŞU HAKKINDA KANUN
Kanunlar7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Kanunlar7478 sayılı Köy İçme Suları Hakkında Kanun
Milli Emlak Genel Tebliğleri146 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Tahsis İşlemleri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri181 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (tahsis ve bedelsiz devirde bilirkişi kullanılmaması)
Milli Emlak Genel Tebliğleri199 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Tahsisli taşınmazlarda belediye harcamalarına katılma payları)
Milli Emlak Genel Tebliğleri261 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Tahsis İşlemleri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri277 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Okul Kantinlerinin Kiraya Verilmesi)
Milli Emlak Genel Tebliğleri315 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Tahsis İşlemleri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri384 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (kamu idarelerince yapılacak tahsis taleplerinde uyulması gereken hususlar)
Milli Emlak Genel Yazısı2006-46895 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Satışı yapılan taşınmazların gelirlerin KGM bütçesine gelir kaydedilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2006-58456 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Diyanet-Milli Emlak Kira Protokolü)
Milli Emlak Genel Yazısı2007-08023 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (köylere su tahsisi ile kaynak ve yer altı sularının kiraya verilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2007-24803 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine taşınmazlarının sicilden terki konusunda KGM’ye yetki devri, terk halinde konulacak şerh)
Milli Emlak Genel Yazısı2007-63933 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kültür ve Turizm Bak. Döner Sermaye Protokolünün süresinin uzatılması)
Milli Emlak Genel Yazısı2007-74087 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (MSB ve J.G.K’na Tahsisli Taşınmazlarda Kiraya Verme Yetkisi)
Milli Emlak Genel Yazısı2008-07197 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sağlık Bakanlığına Tahsisli Yerlerin Açık Teklifle Kiraya Verilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2008-14916 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Mülga) (Jandarma Genel Komutanlığına Tahsisli Taşınmazlardaki Alanların Kiraya Verilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2008-21246 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (TSK kullanımında Bulunan Taşınmazlar İçin Cins Değişikliği İşlemi)
Milli Emlak Genel Yazısı2008-55790 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (MSB’na Tahsisli ve 189 sayılı Kanun’a Tabi Taşınmazların Satışı)
Milli Emlak Genel Yazısı2009-19283 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (KGM Tahsisli Taşınmazların Sicilden Terki Konusunda KGM’ye Yetki Devri)
Milli Emlak Genel Yazısı2009-42865 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Üniversitelere Tahsisli Taşınmazların Kiraya Verilmesinden Elde Edilen Gelirin İlgili Üniversite Bütçesine Gelir Kaydedilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2010-23872 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Üniversitelere Tahsisli Taşınmazlardaki Alanların Kiraya Verilmesi Konusunda Düzenlenecek Protokol)
Milli Emlak Genel Yazısı2010-25963 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (MSB Tahsisli Taşınmazlarda Tahsis Hususunun MEOP’a İşlenmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2010-35807 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarının KGM’ne Tahsisi ve Terki)
Milli Emlak Genel Yazısı2010-40839 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kiralanan Balıkçı Barınakları Konusunda Tarım ve Ulaştırma Bakanlıklarına Bilgi Verilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2010-43484 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (7269 sayılı Kanun Kapsamındaki Taşınmazların Tahsisinin AFAD’a Yapılması)
Milli Emlak Genel Yazısı2011-01303 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Balıkçı Barınaklarının Kiraya Verilmesinde Ulaştırma Bakanlığından Görüş Sorulup Sorulmayacağı)
Milli Emlak Genel Yazısı2011-15814 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tahsis Taleplerinde Maliye Bakanlığına Gönderilecek Bilgi ve Belgeler)
Milli Emlak Genel Yazısı2011-18671 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sağlık Bakanlığına Tahsisli Taşınmazlardaki Ticari Alanların Kiraya Verilmesi Protokol)
Milli Emlak Genel Yazısı2011-19278 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sağlık Bakanlığına tahsisli yerlerde kira, Protokolün 2. sayfasında düzenleme)
Milli Emlak Genel Yazısı2011-24797 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Maliye Bakanlığı ile Diy.İşl.Bşk. Arasındaki Kira Potokolünün Yürürlüğünün Durdurulması)
Milli Emlak Genel Yazısı2012-04780 sayılı Genel Yazı (Üniversitelere tahsisli taşınmazlardaki ticari alanların kiraya verilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2012-06632 sayılı Genel Yazı (2634, 2863, 2873 s.Kanunlar kapsamında kalan tahsissiz yerlerin MB tarafından kiraya verilmesi gerektiği)
Milli Emlak Genel Yazısı2012-21128 sayılı Genel Yazı (Okul Kantinlerinin Kiraya Verilmesinde Damga Vergisinin Ödendiğinin Kontrolü)
Milli Emlak Genel Yazısı2012-24281 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Okul Aile Birlikleriyle 31.12.2012 Tarihine kadar Düzenlenecek Sözleşmelerde Başbakanlıktan İzin Alınmasına Gerek Olmadığı)
Milli Emlak Genel Yazısı2012-32659 sayılı Genel Yazı (Sağlık Bakanlığına Tahsisli Taşınmazlardaki Ticari Alanların Kiraya Verilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2012-33376 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Mağaraların Doğa ve Milli Parklar GM’den İzin Alınmadan Kiralanmaması ve Tahsis Edilmemesi Gerektiği)
Milli Emlak Genel Yazısı2013-06503 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Bazı İşlemlerin 2012/15 sayılı Genelgeden Muaf Olması)
Milli Emlak Genel Yazısı2013-08099 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Okul Aile Birliklerine Yapılacak Kiralamalar İçin Başbakanlıktan İzin Alınmasına Gerek Olmadığı)
Milli Emlak Genel Yazısı2013-08771 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Karayolları Genel Müdürlüğüne Yapılacak Devir Tahsis Trampa İşlemlerinin 2012/15 sayılı Genelgeden Muaf Olması)
Milli Emlak Genel Yazısı2013-21429 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Genel Bütçe Dışındaki Kurumlar Yapılan Tahsislerde Ticari Amaçlı Yerlerin İdaresi)
Milli Emlak Genel Yazısı2013-25488 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (MSB’ye Tahsisli Taşınmazlarda Yalnızca Banka, PTT, Baz İstasyonu Kiralamaları)
Milli Emlak Genel Yazısı2013-28094 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sağlık Bakanlığı Tarafından Kullanılan Taşınırların Tasfiyesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2013-36331 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kültür Bakanlığına Tahsisli Taşınmazlar Protokol)
Milli Emlak Genel Yazısı2013-38743 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Adalet Bakanlığına Tahsisli Yerler Protokol)
Milli Emlak Genel Yazısı2013-48194 sayılı Genel Yazı (Genel Bütçe Dışındaki Kurululşara Yapılan Tahsislerde Tahsis Şartları)
Milli Emlak Genel Yazısı2014-01152 sayılı Genel Yazı (MB İle Diyanet İşleri Başkanlığı Arasındaki Kira Protokolünün İptali)
Milli Emlak Genel Yazısı2014-14455 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6360 Tüzel Kişiliği Kaldırılan İllerde 222 Gereğince Tahsis Edilen Taşınmazların Durumu)
Milli Emlak Genel Yazısı2014-17077 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Jandarma ve MSB’ye Tahsisli Taşınmazların Kira İşlemlerinde Yetki)
Milli Emlak Genel Yazısı2014-20245 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kamu İdarelerine Yapılacak Tahsislerde Dikkat Edilecek Hususlar ve Bakanlığa Gönderilecek Bilgiler)
Milli Emlak Genel Yazısı2015-05602 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarının Lisanssız Elektrik Üretimi Tesisi İçin Kamu İdarelerine Tahsisi)
Milli Emlak Genel Yazısı2016-14327 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Adalet Bakanlığına Tahsisli Taşınmazların Kiraya Verilmesi Hakkında Protokol Değişikliği)
Milli Emlak Genel Yazısı2017-04901 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile ÖÇK Bölgelerindeki DHTA Yerlerin Kiraya Verilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2017-20842 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tahsisli Taşınmazların Kayıt İşlemleri)
Milli Emlak Genel Yazısı2017-21037 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ekonomiye kazandırılabilecek tahsisli taşınmazlar)
Milli Emlak Genel Yazısı2018-001357­ sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine taşınmazlarının mahalle muhtarlıkları hizmet alanı olarak tahsisi)
Milli Emlak Genel Yazısı2021-2441948 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ticaret Bakanlığı ile Protokol)
Milli Emlak Genel Yazısı2022-4001877 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi)
Milli Emlak Genelgesi1995-04 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Sosyal Tesisler İçin Tahsis Yapılamayacağı)
Milli Emlak Genelgesi1995-06 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Su kaynaklarının tahsisinde dikkat edilecek hususlar)
Milli Emlak Genelgesi1996-06 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazine taşınmazlarının halk kütüphanesi için tahsisi)
Milli Emlak Genelgesi1997-18 sayılı Milli Emlak Genelgesi (askerî arazilerle ilgili olarak MSB’ye kolaylık)
Milli Emlak Genelgesi2007-13 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazine Taşınmazlarında Tahsis İşlemleri)
Milli Emlak Genelgesi2008-11 sayılı Milli Emlak Genelgesi (MSB Tahsisli Hazine Taşınmazlarında İmar Planlama İşleri)
Milli Emlak Genelgesi2010-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Tahsis İşlemlerinde düzenlenmesi gereken form)
Milli Emlak İşlem YönergesiMilli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-10. Kısım-Taşınmaz Tahsisi İşlemleri
Yönetmelikler633 SAYILI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN EK 4 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
YönetmeliklerHazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik
Yönetmeliklerİçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik
Yönetmeliklerİçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik
YönetmeliklerKaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Devir İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar
YönetmeliklerKAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN TAHSİS VE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK
YönetmeliklerKamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerKarayolları Genel Müdürlüğünün Mülkiyetindeki Taşınmazlar İle Kullanımındaki Alanların İdaresine İlişkin Yönetmelik
YönetmeliklerMİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerSu Tahsisleri Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerYapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar