Hazine Taşınmazlarında Ecrimisille İlgili Mevzuat

KategoriAdı
Bakanlar Kurulu Kararları2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (Kamu taşınmazlarıyla ilgili işlemlerde Cumhurbaşkanlığından izin alınması)
Kanunlar0000 sayılı Kanunname-i Arazi
Kanunlar1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar2490 sayılı Artırma Eksiltme ve İhale Kanunu
Kanunlar2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
Kanunlar2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Hk. Kanun
Kanunlar3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun
Kanunlar3213 sayılı MADEN KANUNU
Kanunlar3303 sayılı Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun
Kanunlar4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
Kanunlar4122 sayılı MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU
Kanunlar4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanunu
Kanunlar4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
Kanunlar5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu
Kanunlar5736 sayılı BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun
Kanunlar6292 sayılı Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun
Kanunlar6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar6546 sayılı ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN
Kanunlar6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve KHKlerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun
Kanunlar7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Kanunlar7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun
Kanunlar7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Milli Emlak Genel Tebliğleri127 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine taşınmazlarında 3091 sayılı Yasa)
Milli Emlak Genel Tebliğleri132 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Ecrimisillerin tahsilatı)
Milli Emlak Genel Tebliğleri134 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (2981 sayılı Kanun kapsamında kalan alanlarda ecrimisil)
Milli Emlak Genel Tebliğleri151 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazları Açısından Kadastro İşlemleri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri154 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarında İşgalin Giderilmesi)
Milli Emlak Genel Tebliğleri178 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Taşocaklarında yetkili idarenin il özel idareleri olduğu)
Milli Emlak Genel Tebliğleri312 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Ecrimisil İşlemleri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri318 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Ecrimisil İşlemleri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri336 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarında Ecrimisil İşlemleri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri372 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Turizm Yatırımlarında İrtifak ve Ecrimisil Bedellerinin Ertelenmesi)
Milli Emlak Genel Tebliğleri398 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Turizm yatırımlarında ecrimisil ve irtifak hakkı bedellerinin ertelenmesi)
Milli Emlak Genel Tebliğleri399 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine tarım arazilerinin taksitlerinin ve ecrimisil bedellerinin ertelenmesi)
Milli Emlak Genel Tebliğleri404 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Ecrimisil ve irtifak hakkı bedellerinin ertelenmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2003-11858 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Turistik Tesislerden % 18 Oranında Ecrimisil Alınması)
Milli Emlak Genel Yazısı2005-07351 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Alanlarından Ecrimisil Alınması)
Milli Emlak Genel Yazısı2006-57117 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (ATM ecrimisillerinde bankamatik numarasına veya taşınmazın açık adresine de yer verilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2007-04986 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (ecrimisil ihbarnamelerinde TC-vergi kimlik numarasının belirtilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2007-51610 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine taşınmazlarının özelleştirme kapsamındaki idarelerince kullanılması halinde ecrimisil)
Milli Emlak Genel Yazısı2008-35904 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kıyıdaki Ecrimisilde Kalkınma Bakanlığı Birim Fiyatlarının Yüzde 18’i)
Milli Emlak Genel Yazısı2008-50721 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Dava Konusu Edilmiş Ecrimisillerde 5736 sayılı Kanun’un Uygulanışı)
Milli Emlak Genel Yazısı2008-61816 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kıyılardan Ecrimisil Alınırken Dikkat Edilecek Bazı Hususlar)
Milli Emlak Genel Yazısı2008-63597 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ecrimisilde taksit yapılamayacak miktar, 31.12.2009’a kadar)
Milli Emlak Genel Yazısı2009-49841 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ecrimisilde MEOP- VEDOP bağlantısı)
Milli Emlak Genel Yazısı2010-13239 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine taşınmazlarında 5237 sayılı T.C.K’nun 154 üncü maddesinin uygulanmaması)
Milli Emlak Genel Yazısı2010-29471 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ecrimisil Konusunda 6009 s. Kanunla Yapılan Değişikliklerin Uygulanması)
Milli Emlak Genel Yazısı2010-36511 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Meralarda 3091 s. Kanun Gereğince Verilen Kararların İnfaz Giderlerinin Hangi Kurum Tarafından Karşılanacağı)
Milli Emlak Genel Yazısı2010-37984 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Belediyelerce doldurulan alanlardan ecrimisil)
Milli Emlak Genel Yazısı2011-09839 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6111 sayılı Kanun’un Uygulanması)
Milli Emlak Genel Yazısı2011-09896 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ecrimisillerin GİB’e İletilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2011-33825 sayılı Genel Yazı (Ecrimisil İşlemlerinde Yurt Dışı Tebligat)
Milli Emlak Genel Yazısı2014-19294 sayılı Genel Yazı (Ecrimisil İhbarnamelerinin Bazı Şirketlerin Genel Müdürlüklerine de Gönderilmesi Gerekliliği)
Milli Emlak Genel Yazısı2014-36660 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (ÖÇK Bölgeleri, Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları Ecrimisil)
Milli Emlak Genel Yazısı2015-01352 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Türk Telekom Kullanımındaki Taşınmazlardan Ecrimisil)
Milli Emlak Genel Yazısı2016-06334 sayılı Genel Yazı (Doğal Sit, ÖÇK Alanlarındaki Ecrimisil Dosyalarının, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine İletilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2017-00342 sayılı Genel Yazı (6111 sayılı Kanun’un Uygulanması Açısından Mücbir Sebep Durumları)
Milli Emlak Genel Yazısı2017-15017 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarında İşgalin Önlenmesi Hakkında)
Milli Emlak Genel Yazısı2020-013361 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tespit çalışmaları)
Milli Emlak Genel Yazısı2020-030954 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarında Tespit ve Ecrimisil İşlemleri)
Milli Emlak Genel Yazısı2020-079800 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Covid-19 tedbileri kapsamında tarımsal kira bedellerinin ertelenmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2020-230542 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Balıkçı barınaklarında dip taraması, kira ve ecrimisil)
Milli Emlak Genel Yazısı2021-1634504 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (7326 Sayılı Kanun Süre Uzatımı)
Milli Emlak Genel Yazısı2022-4001877 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi)
Milli Emlak Genelgesi2005-13 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Özelleştirme Uygulamaları)
Milli Emlak İşlem YönergesiMilli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-11. Kısım-Tespit, Ecrimisil Ve Tahliye İşlemleri
YönetmeliklerHazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerKAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerMADEN YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI TAŞINIR MAL VE TAŞINMAZ SATIŞI, TRAMPA, KİRAYA VERME, SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ
YönetmeliklerTABİAT VARLIKLARI VE DOĞAL SİT ALANLARI İLE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE BULUNAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLERİN İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
YönetmeliklerTAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULANMA ŞEKLİ VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK