5539 sayılı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

Kanun Numarası: 5539, Kabul Tarihi: 11.02.1950, Resmi Gazete T/S: 16.02.1950/7434

Bu Mevzuatta Değişiklik Yapan Mevzuatın T/S: 30.05.1973/1737

Bu Kanun, 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 30- Karayolları Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olupta üzerinde sabit tesisi bulunmıyan milli emlake ait arazi isteği üzerine Hazinece parasız olarak Genel Müdürlüğe tahsis olunur.

Madde 36 – Karayolları Genel Müdürlüğünün bütün malları ve döner sermayeye ait bütün kıymetler Devlet malı hükmündedir.

Bu mallar ve kıymetler aleyhine suç işliyenler Devlet malları aleyhine suç işliyenler gibi ceza görürler.

Ek Madde 6 – (Ek: 30.05.1973/1737)[1] İl yolları ağına giren taşınmaz mallar, üzerindeki tesisler ile birlikte ilgili idareler tarafından Karayolları Genel Müdürlüğüne parasız olarak devir ve temlik olunur.

Geçici Madde 2- Umumi Muhasebe Kanunu gereğince Hazinece Bayındırlık Bakanlığına tahsis edilmiş olup bu kanunla kurulan Genel Müdürlüğün işleriyle ilgili bulunan gayrimenkuller parasız olarak Hazinece bu Genel Müdürlüğe temlik olunur.

Bu gayrimenkullerin devir ve ferağ işlemleri her türlü harç ve resimden muaftır.

  1. Bu madde 30.05.1973/1737 sayılı Kanunla gelen Ek 3. madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın