0178 sayılı Askeri Garnizonların İçme ve Kullanma Sularının Temini Hakkında Kanun

Askeri Garnizonların İçme ve Kullanma Sularının Temini Hakkında Kanun

Bu Kanun, 26.04.2007 tarihli ve 5637 sayılı Uygulama İmkânı Kalmamış Bazı Kanunların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Kanun Numarası: 178, Kabul Tarihi: 26.12.1960, Resmi Gazete T/S: 30.12.1960/10694

Madde 1- Askeri garnizonların içme ve kullanma sularının temin ve isalesi işleri Bayındırlık Bakanlığınca (Devlet Su İşleri) köy içme suları gibi yürütülür.

Bu işlerin programları Milli Savunma Bakanlığı ile Bayındırlık Bakanlığı (Devlet Su İşleri) tarafından müştereken hazırlanır. Belediye hudutlar içinde bulunan, içme ve kullanma suyu ihtiyaçları mevcut tesislerden karşılanamıyan askeri garnizonların da bu ihtiyaçları belediyeler, İmar ve İskan Bakanlığı (İllerBankası) ve Milli Savunma Bakanlığı ile iş birliği yapılmak suretiyle Bayındırlık Bakanlığınca (Devlet Su İşleri) temin olunur.

İkmal edilen tesisler 7478 sayılı Kanunun dokuzuncu maddesindeki esaslar dahilinde ilgililere devredilir.

Madde 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın