227 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları Yakıt Bedelleri)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ       

(Sıra No: 227)

(11.01.1997 tarihli ve 22874 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.)

2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara ait yurt içindeki kamu konutlarındâ uyulacak esasları belirleyen 226 Sıra Nolu Milli Emlak Genel Tebliği’nin “2-YAKIT GİDERLERİ” bölümünün “2.5” sayılı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

“2.5 Kamu kurum ve kuruluşlarının tesisleri ile fabrika binalarından çıkan atık buhar, sıcak su ve diğer enerji kaynaklan ile ısıtılan konutlarda, yeni tesis kurulmaması ve maliyet artırıcı herhangi bir harcama yapılmaması kaydıyla 2.4 bendinde belirtilen yakıt bedeli % 50 indirimli olarak tahsil edilir.”

Bu Genel Tebliğ 15.01.1997 tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın