2017-15017 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarında İşgalin Önlenmesi Hakkında)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 10765071-310.50-(3361-0)-15017       23/05/2017

Konu : 2016 Yılı Sayıştay Denetim Raporu     (YAZININ PDF HALİ:2017-15017)

ADANA VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan “Maliye Bakanlığı 2016 yılı Denetim Raporu” nun,

Maliye Bakanlığı 2016 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu” bölümünün “Hazine Taşınmazlarının Diğer Kamu İdarelerince İşgalli Kullanılması” başlıklı 20 no.1u bulgusunda özetle;

İşgalli taşınmaz dosyaları üzerinde milli emlak teknik ekipleri eşliğinde yapılan ve tutanağa bağlanan yerinde incelemeler sonucunda aşağıda ayrıntısı belirtildiği üzere hazine taşınmazlarının, yetkisiz kamu idarelerince üçüncü kişilerle yapılan hukuki dayanaktan yoksun protokol ve sözleşmelerle ticari amaçla kullandırıldığı ve işgalli kullanımlardan elde edilen gelirlerin söz konusu kamu idareleri veya bunlara ait ticari işletmelere aktarıldığının tespit edildiği belirtilerek, bu kullanımlara örnek olarak,

-Hazine taşınmazları üzerinde belediye tarafından izinsiz inşa edilen spor tesisleri, futbol kulüplerine bedeli karşılığı kullandırıldığı,

-Hazine taşınmazına belediye tarafından yer altı çarşısı yapılarak dükkânlar kiralandığı,

-Yeşil alan, park, meydan gibi umumi hizmetler amacıyla kamuya terk edilen taşınmazların, belediye tarafından kafeterya, çay bahçesi, bina ve halı saha yapıları inşa edilerek amacına aykırı kullanılması nedeniyle tekrar Hazine adına tescil edildiği, ancak, söz konusu taşınmazlar üzerinde belediyenin kiracısı ticari işletmelerin halen faaliyette olduğu, kira bedellerinin belediyeler tarafından tahsil edildiği,

-Belediye tarafından Hazine taşınmazı üzerinde inşa edilen bina, ücretli düğün salonu, kurs, kreş olarak kullanıldığı,

Sonuç olarak, Bakanlığın taşınmazların verimlilik ve tutumluluk ilkesi çerçevesinde mevzuata uygun olarak kullanılmasını sağlama sorumluluğu kapsamında Hazine taşınmazları üzerinde işgalli kullanımları engelleyici tahliye mekanizmalarının işletilmesi, ticari kullanımlardan elde edilen gelirlerin ilgililerden tahsil edilmesi ve İdarece uygun görülen kullanımların sözleşmeye bağlanması gerektiği,

Bildirilmiştir.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve varsa Bakanlığımız yazışmalarının tarih ve sayılarının ilavesi suretiyle yapılan işlemler sonucundan 31/08/2017 tarihine kadar bilgi verilmesini rica ederim.

Tufan BÜYÜKUZUN Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın