2017-04901 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile ÖÇK Bölgelerindeki DHTA Yerlerin Kiraya Verilmesi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI  Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 10765071-310.050- (3361-53014)-04901 15/02/2017

Konu: Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları İle ÖÇK Bölgelerindeki DHTA yerler     (YAZININ PDF HALİ:2017-04901)

ADANA VALİLİGİNE (Defterdarlık)

İlgi: 81 İl Valiliği (Defterdarlık) hitaplı 10/2014 talihli ve 36660 sayılı yazımız.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) 18/09/2014 tarihli ve 9350 sayılı yazısında, Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik kapsamında Bakanlıkları tasarrufundaki alanların, ecrimisil işlemleri Bakanlıklarınca yürütüleceğinden ve ecrimisil dosyalarının ilgili Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) devredilmesi istenildiğinden, söz konusu taşınmazlara ilişkin ecrimisil dosyalarının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine verilmesinin uygun bulunduğu ilgi yazımızla bildirilmiştir.

Bu defa Çevre ve Şehircilik Bakanlığından (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) alınan 23/06/2016 tarihli ve 6874 sayılı yazıda özetle, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde kararnamede yer alan hükümler ile Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, Bakanlıklarının (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) yetki ve sorumluluk alanına giren Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde bahsi geçen Yönetmeliğin Geçici 2. maddesi dikkate alınmadan, Yönetmeliğin yayım tarihi olan 02/05/2013 tarihinden önce veya sonra Bakanlığımızca kiralanan/kiralama işlemi henüz neticelendirilmemiş alanlara ilişkin kira sözleşmelerinin/kiralama dosyalarının Bakanlıklarına (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gönderilmesinin sağlanması talep edilmektedir.

Buna göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) Bakanlıklarının yetki ve sorumluluğundaki tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinde bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere ilişkin güncel taşınmaz bilgilerinin taşınmazın bulunduğu yer Valiliğe (Defterdarlık) gönderilmesi, Valiliklerce (Defterdarlık)/Kaymakamlıklarca (Malmüdürlüğü), söz konusu yerlere ilişkin düzenlenen kira sözleşmelerinin ilgili Valiliğe Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gönderilmesinin sağlanması hususunda bilgi ve gereği ile İlinize bağlı ilçelere de konu hakkında bilgi verilmesini arz/rica ederim.

Tufan BÜYÜKUZUN Bakan a. Genel Müdür

Ek: Yazı Örneği (2 sayfa)

Dağıtım: Gereği: 81 İl Valiliği Bilgi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın