2014-14261 sayılı Genel Yazı (Satış işlemleri açısından, belediye ve mücavir alan sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınacak tarih)

T.C. MALIYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 82.405078-310-99 (3303-28886) 14.05.2014/14261

Konu: Satış  (YAZININ PDF HALİ:2014-14261)

30 IL VALILIĞINE (Defterdarlık)

İlgi: 30.05.2006 tarihli ve 18303 sayılı yazımız

Bilindiği üzere, Büyükşehirler dahil belediye ve mücavir alan sınırları işinde kalan ve 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı dışında (plansız) kalan taşınmazların satışı ilgi yazımızla durdurulmuştu.

Diğer taraftan, 12.11.2012 tarihli ve 6360 sayılı Ondört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmiyedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan değişiklikle 14 adet Büyükşehir Belediyesinin ve mevcut 16 adet Büyükşehir Belediyesinin sınırları, İl mülki sınırları olarak belirlenmiş olup anılan Kanun 30.3.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Muhtelif Valiliklerden (Defterdarlık) alınan yazılarda özetle; 6360 sayılı Kanun gereği 30.3.2014 tarihinden sonra belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan ve imar planı dışında kalan taşınmazların satışının yapılıp yapılmayacağının bildirilmesi istenilmektedir.

Buna göre, 6360 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olun 30.3.2014 tarihinden önceki belediye ve mücavir alan sınırları dikkate alınarak ilgi yazımız doğrultusunda satış işlemlerine devam edilmesi Bakanlığımızca uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereği ile bu yazının İlinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın