2013-22328 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 sayılı Kanun 12. Madde Kapsamında Tarım Arazilerinin Satışı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 22387626-3/0[3303-77833] / 22328 * 04.06.2013

Konu: 355 sıra sayılı Tebliğ.  (YAZININ PDF HALİ: 2013-22328)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Bilindiği üzere; 19/04/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun 26/04/2012 tarihli ve 28275 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu Kanunun 12 nci maddesinde Hazineye ait tarım arazilerinin satışı düzenlenmiştir.

Ayrıca, 6292 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin usul ve esasları gösteren 355 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği 31/05/2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, bu arazileri satın almak İçin 355 sıra sayılı Tebliğin ekinde yer alan (EK-1) dilekçe ile İdareye başvuranların başvuruları alınacaktır. Daha önce bu amaçla başvuru yapmış kişilerin dilekçelerinde 355 sıra sayılı Tebliğde yer alan başvuru dilekçesinde belirtilen hususlarda veya dilekçe ekinde istenilecek belgelerde eksiklik olması halinde bu eksikliklerin tamamlanması gerekmektedir.

Diğer taraftan, Hazineye ait tarım arazilerinin satışı hakkında vatandaşların ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan ve 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) dağıtılmak üzere basım işlemleri devam etmekte olan Kılavuz, El İlanları ve Afişler Genel Müdürlüğümüzün Web Adresinde (internet sayfasında) yayınlanmaktadır.

Bu dokümanların, Defterdarlıkların internet adresinde yayımlanarak (Genel Müdürlüğümüzün Web Adresine link verilebilir.) vatandaşların bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.

Ancak, Bakanlığımız talimatı olmadan satış işlemlerine geçilmemesi gerekmektedir (Başvurusu daha önce alınmış taşınmazlar da dahil).

Bilgi edinilmesini ve İlçelerinizin de bilgilendirilerek gereğinin yapılmasını rica ederim.

H. Abdullah KAYA  Bakan. a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın