2013-08771 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Karayolları Genel Müdürlüğüne Yapılacak Devir Tahsis Trampa İşlemlerinin 2012/15 sayılı Genelgeden Muaf Olması)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.O.MEG.O.13.OO.OO-310/06[3121-119325)/08771 * 06.03.2013

Konu: 2012/15 sayılı Genelge  (YAZININ PDF HALİ: 2013-08771)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Başbakanlıktan alınan ve bir örneği ekte gönderilen 07/02/2013 tarihli ve 330 sayılı yazıda; Karayolları Genel Müdürlüğünün yol yapım bakım ve onarımına yönelik hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için gerekli olan hammadde üretim, devir, tahsis, trampa, kira ve irtifak işlemleri ile ilgili izinlerin 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesinden muaf tutulmasının Başbakanlık Makamının 03/10/2012 tarihli ve 11480 sayılı Olurları ile uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.                                                                                                  

H. Abdullah KAYA  Bakan a. Genel Müdür

EK: Yazı Örneği (I sayfa)

T.C. BAŞBAKANLIK Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı

Sayı: 89243403-399/12758/330                                                                                       07/02/2013

Konu: 2012/15 Sayılı Genelge

MALİYE BAKANLIĞINA

İlgi: a) 03/10/2012 tarihli ve B.02.O.ESK.399/1 1207-11796-1 1480 sayılı Başbakanlık Makam Oluru.

b) 11/12/2012 tarihli ve B.07.0.MEG,0.13.00.00-310-06(3121-1 19325)-33076 sayılı yazınız.

İlgi (b) yazınız incelenmiş olup, Karayolları Genel Müdürlüğünün yol yapım, bakım ve onarımına yönelik hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için gerekli olan hammadde üretim, devir, tahsis, trampa, kim ve irtifak işlemleri ile ilgili izinlerin 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesinden muaf tutulmasının ilgi (a) Olur ile uygun görülmüş olduğu hususunda bilgilerinizi rica ederim,

Özer KONTOĞLU  Başbakan a. Müsteşar Yardımcısı 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın