2011-25283 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ağaçlandırma Seferberliği)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.07.00.00-310/ 06[3361-24343]/025283 * 24.08.2011

Konu: Ağaçlandırma  (YAZININ PDF HALİ: 2011-25283)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Orman Genel Müdürlüğü) tarafından Bakanlığımıza gönderilen 09.08.2011 tarih ve 18 sayılı yazı ve eklerinin birer örneği ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve konu hakkında ilinize bağlı ilçelere de bilgi verilmesini rica ederim.

EKLER: Yazı ve ekleri örneği (5 Sayfa)

Fikri YILDIRIM

Bakan a. Daire Başkanı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü

Sayı: B.23.1.OGM.0.12.01.01.307/18

Konu: Ağaçlandırma Seferberliği

MALİYE BAKANLIĞINA

İlgi: 20.11.2008 tarih B.18.0.AGM.002.02.307/89 sayılı yazı.

Başbakanlık tarafından; 1 Kasım 2007 tarihinde yayımlanan 2007/28 Sayılı “Ağaçlandırma Seferberliği” Genelgesi ve 4122 Sayılı Kanunla tüm kurum ve kuruluşlara yerilen görevler yeniden gündeme getirilerek seferberliğe katılımları talimatlanmış,

İlgi yazı ve 2007/28 no’lu Başbakanlık Genelgesi ite “Ağaçlandırma Seferberliği” kapsamında yapılacak çalışmalar rapor halinde Başbakanlığa sunulacağından 2008-2012 yılları arasında kurumunuzca yapılması planlanan ve yapılan ağaçlandırma faaliyetlerinin dönemler sonunda Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü ile birlikte, İllerde bu işlerin sekretaryasını ve web sayfasına veri girişini yapan İt Çevre ve Orman Müdürlüklerimize de bildirilmesi istenmişti.

645 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı kurulmuş, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü kapatılmış olup bu Genci Müdürlüğe ait belirtilen iş ve işlemler Orman Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planı kapsamında yürütülen faaliyetlerle ilgili uygulama sonuçları, Bakanlığımız web sayfasında hizmete sunulan http:// www.agaclandirmaseferberligi.gov.tr adresinde yer alan “Veri Girişi” alanına İl Çevre ve Orman Müdürlükleri kapatıldıkları için bundan sonra Orman Bölge Müdürlüklerimiz tarafından yapılacaktır.

Veri girişlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi, kurumunuz taşra teşkilatı tarafından yalnızca ait olduğu dönemde yapılan ağaçlandırma çalışmaları bilgilerini içerecek ekteki “Eylem Planı 3 Aylık Uygulama Sonuç Raporu”na her dönem sonundaki ayın 15’inci gününe kadar bulundukları ilin bağlı olduğu Orman Bölge Müdürlüğüne bildirilmesi ile mümkün olacaktır.

Kurumunuz tarafından illerde yapılan ağaçlandırma faaliyetlerinin dönemler sonunda Genel Müdürlüğümüz ile birlikte, taşrada bu işlerin sekretaryasını ve web sayfasına veri girişini yapan Orman Bölge Müdürlüklerimize bildirilmesi hususunda;

Gereğini arz ve rica ederim.

Mustafa KURTULMUŞLU Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın