2011-19706 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Özelleştirme Suretiyle Satılan Hazine Taşınmazlarının Devri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.12.00.00/3303-28886 / 019706 * 28.06.2011

Konu: 4046 Sayılı Kanun  (YAZININ PDF HALİ: )

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan 22.04.2011 tarih ve 2710 sayılı yazıda; Mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlardan 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi uygun görülenlerin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca satışına ilişkin ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü görüşlerinin alınması aşamasında, Kurul üyelerinin yerinde incelemesi amacıyla araç temini, alanın gösterilmesi ile bilgi ve belge temini konularında İlgili Defterdarlık Malmüdürlüklerinin görevlendirilmesi ve Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından karar verilen taşınmazların alıcıya devredilmesinde gecikmelerin yaşanmaması ve alıcıya devir işlemlerinin ivedilikle sonuçlandırılması amacıyla ilgili Defterdarlık/ Malmüdürlüklerinin yetkilendirilmesi ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi ve Bakanlığımız ve taşra teşkilatlarımızda yapılacak tüm işlemlerde; Özelleştirme işlemlerine yönelik tüm uygulamaların 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında Özelleştirme İdaresi tarafından yürütüleceğine ilişkin hükmün göz önünde bulundurulması istenilmiştir.

Bu konuda, mülkiyeti Hazineye ait 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi uygun görülen ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca satışı yapılan taşınmazların ferağ işlemlerinin, talebin ulaşmasından itibaren 7 (yedi) gün içerisinde sonuçlandırılmasını ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile alıcı arasında imzalanan varlık satış sözleşmesinin aslı aranmaksızın ve Bakanlığımız görüşü alınmaksızın Valilikler (Defterdarlık)/Malmüdürlükleri tarafından yapılmasını rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM: Gereği: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)           Bilgi: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın