2011-06007 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ruhsata Bağlanması Mümkün Olmayan Yivsiz Tüfeklerin Satılmaması)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.11.00.00 310/ [3302-11321)/006007 * 22.02.2011

Konu:  (YAZININ PDF HALİ: 2011-06007)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: İçişleri Bakanlığından (Emniyet Genel Müdürlüğü) alınan 26.01.201 1 tarih ve 26617 sayılı yazı.

İlgi yazıda; 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı, ve Bulundurulmasına Dair Kanun’un 13 üncü maddesinde; yivsiz tüfek ruhsatnamesi olmadan yivsiz av tüfeği bulunduran kişiye mevzuatta belirtilen idari para cezasının kesilmesinden sonra bir ay içinde ruhsatname işlemlerinin tamamlanmaması veya menşeini ispata yarar belge ibraz edilmemesi halinde, tüfeğin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verileceğinin hüküm altına alındığı,

Bakanlıklarına gönderilen tereddüt yazılarında; ilgili mevzuat hükmü gereği Milli Emlak Müdürlüklerine teslim edilen yivsiz tüfeklerden şahıslara satışı yapılan bazı tüfeklerin, markası veya seri numarasının bulunmadığı, namlu boylarının 46 cm’den kısa, dipçiklerinin açılır-kapanır ya da pistol grip tabir edilen tabanca tipinde olduğundan, bahse konu tüfeklerin ruhsata bağlanıp bağlanmayacağının bildirilmesinin talep edildiği belirtilerek, 2521 sayılı Kanunun uygulamasına dair Yönetmelik hükmü gereği markası veya seri numarası bulunmayan, namlu boylan 46 cm’den kısa, dipçikleri açılır-kapanır ya da pistol grip tabir edilen tabanca tipinde olan tüfeklerin ruhsata bağlanmasının mümkün olmadığından bahisle bu durumda bulunan tüfeklerin satışının yapılmaması gerektiği bildirilmektedir.

Buna göre, bu durumda bulunan ve ruhsata bağlanması mümkün olmayan tüfeklerin satışının yapılmaması hususunda bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın