2011-02418 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kamu Konutlarında MEOP-Say2000 İşbirliği)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.16.00.00/3369-0 / 002418 * 24.01.2011

Konu: Kamu Konutları Hakkında  (YAZININ PDF HALİ: 2011-02418)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatının otomasyonu İle İlgili olarak yürütülen Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) kapsamında, yaşanan mevzuat değişiklikleri ve yeni düzenlemeler doğrultusunda gerek duyulan uygulama yazılımı değişiklikleri İle yeni uygulama yazılımlarının İhtiyaca en uygun şekilde hazırlanabilme ile ilgili çalışmalara devam edilmektedir.

Bu çalışmalar kapsamında özellikle mevcut uygulamalardaki veri girişi ile ilgili süreçlerin analiz edilerek, elektronik veri ediniminin mümkün olduğu durumların belirlenmesi ve bu şekilde elde edilen verilerin yine elektronik ortamda işlenerek taşra birimlerinin iş yükünün azaltılması ile ilgili çalışmalara da devam edilmektedir.

Bu Kamu konutları ile ilgili çalışmalar analiz edilerek, Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Say2000i projesi kapsamında tüm Genel Bütçeli kurumların maaş işlemlerinin yapıldığı, bu İşlemler sırasında Kamu konutlarında oturan tüm personele ilişkin kira bedellerinin kesinti olarak izlendiği ve bu kesintilere ilişkin verilerin elektronik ortamda alınmasının mümkün olduğu tespit edilmiştir.

Konu ile İlgili olarak Muhasebat Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda iki birim arasında elektronik veri paylaşımına ilişkin gerekli protokolün düzenlenmesi ile gerekli veri paylaşımına başlanılmıştır.

Bu doğrultuda öncelikli olarak 2010 yılı 11 ve 12. Ay verileri Milli Emlak Otomasyon Projesi MEOP veri tabanına aktarılmış ve kamu konutları uygulama yazılımında gerekli düzenlemeler yapılarak, elektronik ortamda alınan bu verilerin işlenmesi sağlanmıştır.

Gelinen nokta itibariyle taşra birimlerimizle yapılan şifai görüşmelerle, bu çalışma başlatılarak devan ettirilmiş fakat karşılaşılan bam sorunlar nedeniyle çalışmada istenilen noktaya gelinememiştir. Bu nedenle bu çalışma kapsamında yapılması gereken işlemler ve karşılaşılabilecek aksaklıklar İle bu aksaklıkların oluştuğu durumlarda yapılması gereken işlemler Genel Müdürlüğümüz İntranet ( hm://mileintranet/ ) sitesinde yayınlanan bilgi notu ile ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.

Anılan bilgi notunun incelerek, bu notta belirtilen işlemlerin açıklanan şekilde yapılması ve 15.02.2011 tarihine kadar çalışmanın tüm birimlerde tamamlanması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın