2008-55790 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (MSB’na Tahsisli ve 189 sayılı Kanun’a Tabi Taşınmazların Satışı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.22/3303-28886/55790 * 31.11.2008

Konu: Satış (YAZININ PDF HALİ: 2008-55790)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: 29.08.2008 tarihli ve 46686 sayılı genel yazımız.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre iki kez ihaleye çıkarılan ve satışı yapılamayan taşınmazlara ilişkin olarak, gereksiz iş ve işlemler ile ilan masrafına neden olmamak amacıyla, satın alma talebi olmadan ya da ikinci ihale tarihi üzerinden en az bir yıl geçmeden bilgi ve belgelerin Bakanlığımıza gönderilmemesi hususunda ilgi yazımız ile talimat verilmişti.

Bu defa, Milli Savunma Bakanlığından alınan 10.09.2008 tarihli ve 9163 sayılı yazıda; Hazineye ait, 189 sayılı Kanun kapsamında kalan ve Bakanlıklarınca satışları istenen taşınmazların ihalelerine isteklisi çıkmayanların satıştan kaldırılmasının 189 sayılı Kanunun amacına uygun olmayacağı bildirilerek, satış işlemlerinin (MSB’ce satıştan çekme, elde bulundurma, Hazineye iade gibi satış işleminin iptali anlamına gelecek istemler bildirilmedikçe veya mülkiyet davaları gibi satışa direk engel hususlar bulunmadıkça) devam ettirilmesinin ve satış ihalelerinin taliplilerin çıkması beklenilmeden belirli aralıklarla yapılmasının uygun olacağının değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Buna göre, Hazineye ait, 189 sayılı Kanun kapsamında kalan ve yapılan ihalelerde isteklisi çıkmayan taşınmazların satış işlemlerinin (MSB’ce satıştan çekme, elde bulundurma, Hazineye iade gibi satış işleminin iptali anlamına gelecek istemler bildirilmedikçe veya mülkiyet davaları gibi satışa direk engel hususlar bulunmadıkça) devam ettirilmesi ve satış ihalelerinin taliplilerin çıkması beklenilmeden 2004/13 sıra nolu Genelge uyarınca hazırlanacak satış programı çerçevesinde belirli aralıklarla yapılması uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın