2008-14916 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Mülga) (Jandarma Genel Komutanlığına Tahsisli Taşınmazlardaki Alanların Kiraya Verilmesi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.14/3361-45508 / 14916 *19.03.2008

Konu: Kiralama (YAZININ PDF HALİ: 2008-14916)

VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: 18/12/2007 tarihli ve 74087 sayılı yazımız.

Milli Savunma Bakanlığına tahsisli taşınmazların 3212 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca, tahsisli kuruluş tarafından üçüncü kişilere yapılan/yapılacak yer tahsisleriyle ilgili olarak Bakanlığımızca yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığı ilgi yazımızla bildirilmiştir.

211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanunu uyarınca Jandarma Genel Komutanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde değerlendirilmiş ve 3212 sayılı Kanunda herhangi bir ayrım yapılmaksızın TSK tarafından üretilen veya çeşitli yollarla temin edilen, HEK durumunda olan ve ihtiyaç fazlası bulunan mal ve hizmetlerin değerlendirilmesi bu Kanun kapsamında sayılmıştır.

Buna göre; İçişleri Bakanlığına (Jandarma Genel Komutanlığı) tahsisli bulunan taşınmazlar üzerinde, tahsisli kuruluş tarafından anılan Kanun uyarınca yapılan yer tahsislerinin de ilgi yazımız kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve konuyla ilgili olarak ilinize baglı ilçelere de bilgi verilmesini rica ederim.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın