2008-04 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazine Taşınmazları Satış İhalelerinde Oluşan Yüksek Bedellerin Sonraki İhalede Dikkate Alınıp Alınmayacağı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.16/3303-28886

Konu:

GENELGE (Sıra No: 2008/04)

Bilindiği üzere; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun hükümlerine göre Bakanlığımız tarafından satış talimatı verilen Hazineye ait taşınmazlar uygun görülen tahmini bedel üzerinden 6 ay içerisinde satışa çıkarılmaktadır.

Bakanlığımıza intikal eden bazı satış işlemlerinde; çeşitli nedenlerle ihaleleri iptal edilen taşınmazların tahmin edilen bedelinden, dikkate alınması gereken ölçüde yüksek tekliflerin geldiği ve bu taşınmazların ihalelerinde oluşan bu bedeller dikkate alınmadan, ilk ihale için uygun görülen tahmini bedel üzerinden 2 nci kez ihaleye çıkarıldığı görülmektedir.

Buna göre; çeşitli nedenlerle ihaleleri iptal edilen taşınmazların tahmin edilen bedelleri ile ihalede oluşan bedeller arasında dikkate alınması gerekli bir farkın oluşması durumunda, taşınmazlar ikinci kez ihaleye çıkarılmadan Önce iptal edilen ihalede oluşan bedelin rayiç bedel olup olmadığı hususunun incelenerek, rayiç bedel olduğunun anlaşılması durumunda yeniden kıymet takdiri yapılarak satış onayı İçin Bakanlığa gönderilmesi, rayiç bedel olmayıp spekülatif amaçlı bedel olduğunun anlaşılması halinde ise Bakanlığa konu hakkında bilgi verilmesi ve yukarıda belirtilen 6 aylık süre de dikkate alınarak satış işlemlerine devam edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi ve gereği ile bu Genelgenin ilinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

DAĞITIM:

Gereği:

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

Milli Emlak Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın