2008-03540 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İmar Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda Kalan Hazine Taşınmazlarının Satışının Yapılabileceği)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.22/3303-28886 / 03540 * 22.01.2008

Konu: Satış (YAZININ PDF HALİ:  2008-03540)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: 14.12.2007 tarihli ve 73659 sayılı genel yazımız.

Hazineye ait taşınmazlardan, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında “tarımsal niteliği korunacak alan” olarak ayrılan taşınmazlara ilişkin satış talepleri Bakanlığımızca muhtelif tarihli yazılar ile uygun görülmemişti.

Diğer taraftan, 03.07.2005 tarihli 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun (31/01/2007 tarihli ve 5578 sayılı Kanun ile değişik) 8′ inci maddesi hükmü gereğince, 09/02/2007 tarihinden sonra bölünemez büyüklükteki tarım arazisi niteliğinde ve hisseli bulunan Hazine taşınmazlarının satışı işlemlerinin yapılmaması gerektiği hususu ilgi yazımız ile bildirilmişti.

5403 sayılı Kanunda, tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve amaç dışı kullanımına ilişkin hususların belirlenmiş olması, ayrıca satışı yapılamayacak taşınmazların niteliklerinin belirtilmesi nedeniyle, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında “tarımsal niteliği korunacak alan” olarak ayrılan ve ilgi yazımız kapsamında kalmayan Hazineye ait taşınmazlara ilişkin satış talepleri Bakanlığımızca değerlendirilebilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İlyas ARLI Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın