2007-74087 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (MSB ve J.G.K’na Tahsisli Taşınmazlarda Kiraya Verme Yetkisi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü  

Sayı: B.07.0.MEG.0.14.3361-45508/ 74087 * 18.12 2007

Konu: Kiralama (YAZININ PDF HALİ: 2007-74087)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığınca, mülkiyeti Hazineye ait olup, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli taşınmazlarda bulunan ATM, lokal, kantin, kafeterya, kuaför salonu, market, banka şubesi vb. yerlerin kiralanması işlemlerinin, 3212 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkındaki Kanunun;

-1. maddesinde, Kanunun amacının; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından üretilen veya çeşitli yollarla temin edilen ve ihtiyaç fazlası bulunan her cins ve sınıf ikmal maddeleri ile bunlardan HEK durumunda olan ve hurdaya ayrılan mal ve hizmetlerin değerlendirilmesi ve eğitim görecek yabancı askeri personele dair esas ve usulleri belirlemek şeklinde düzenlendiğinden, 2. maddedeki “hizmet satışının” Kanun kapsamında sayıldığı,

-3. maddesinin 5. fıkrasında, “Hizmet; taraflar arasındaki (Kamu, özel kuruluş ve şahıslar ile dost ülkeler) anlaşmaya göre; bir işin yapılması için verilecek eğitim, teknik bilgi, bakım, onarım, kurtarma liman ve müşavirlik desteği ile mülkiyeti elde olmak kaydıyla tahsis edilebilecek kara, deniz ve hava araçları, gereç, silah, bina ve araziyi ifade eder.” olarak tanımlandığı, belirtilerek, kuruluşlarınca yapılabileceği ifade edilmiştir.

Konu hakkındaki Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün 19/8/2002 tarihli ve 30106 sayılı yazısı ile 18/10/2007 tarihli ve 36092 sayılı yazısında, Milli Savunma Bakanlığı tarafından tahsisi yapılan bina ve arazinin idaremiz tarafından kiraya verilmesinin 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13/d ve 3212 sayılı Kanunun 1. maddesi ile 3. maddesinin (5.) fıkrasına uygun olmadığı bildirilmiştir.

Buna göre Hazineye ait olup, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli taşınmazların 3212 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca, tahsisli kuruluş tarafından üçüncü kişilere yapılan/yapılacak yer tahsisleriyle ilgili olarak Bakanlığımızca yapılacak herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

İlyas ARLI Bakan a. Genel Müdür

1- Milli Savunma Bakanlığına 2- 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) 3- Milli Emlak Kontrolörleri Başkanlığına

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın