0092 sayılı Sinob’da Tersane Namiyle Mevcut Mahallin Mahalîî Belediyesine Terkine Dair Kanun

SİNOB’DA TERSANE NAMİYLE MEVCUT MAHALLİN MAHALÎÎ BELEDİYESİNE TERKİNE DAİR KANUN

Bu mevzuat TBMM Başkanlığının internet sitesinden alınmıştır. Bkz.

Kanun Numarası: 92, Kabul Tarihi: 05.02.1337, Resmi Gazete (Ceridei Resmiye) T/S: 07.03.1337/5

Birinci Madde- Sinob’da tersane namiyle mevcut olan arazi bilâhara ifraz edilmemek ve satılmamak şartiyle mahallî belediyesine terkedilmiştir.

İkinci Madde- İşbu kanun tarihi tebliğinden itibaren mer’iyülicradır.

Üçüncü Madde- İşbu kanunun icrayi ahkâmına Müdafaai Milliye ve Dahiliye vekilleri memurdur.

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın